Kalender


DÖDERHULTS KYRKA

 

DÖDERHULTS KYRKA

November
30    1 i Advent
11 Högmässa, AB/LN
Kyrkokören, Anna, Nikodemos och Mariakörerna, Brassensemble.

December
7    2 i Advent
11 Högmässa i gospelton, JkJ/AD
Gospelkören med instrumentalister
13    Lördag
17 Luciakonsert, JkJ
Maria-,Anna-, Nikodemos- och Katarinakörerna
14    3 i Advent
11 Högmässa, JkJ
Kammarkören
21    4 i Advent
11 Högmässa, AB
Corales
24    Julafton
11 Samling kring krubban, AB
Klanglådan och Maria- och Nikodemoskörerna
17 Julbön, BGN
Karin Skoog, solosång
23 Midnattsmässa, AB
Kyrkokören, Krister Dahlin trumpet
25    Juldagen
11 Högmässa, HE
Johannes Friberg spelar julmusik på orgeln.
26    Annandag jul
11 Högmässa, AD
28    Sönd e Jul
11 Högmässa, JkJ
Lördag
16 Jul- och nyårskonsert. Körer, solister och orkester.
Ledning: Johannes Friberg, Jeanette Hedlund och Solweig Hjalmarsson Berg.
Slutord: AB
19 Jul- och nyårskonsert. Körer, solister och orkester.
Ledning: Johannes Friberg, Jeanette Hedlund och Solweig Hjalmarsson Berg.
Slutord: JkJ
31  Nyårsafton
16  Nyårsbön, AB
Musikmedverkan av Henrik och Linnéa Jonasson, Lisa Blixt och Johan Mauritzson.

Januari
1    Nyårsdagen
11 Högmässa, JkJ
4    Sönd e Nyår
11 Högmässa, JkJ/AB
6    Trettondedag jul
16 Musikhögmässa, AB
Kyrkokören och Corales, instrumentalister
11    1 e Trettondedag
11 Högmässa, JkJ
Kammarkören
13    Tisdag
Rasknings- och grötfest på Ekersro
Församlingens musiker underhåller.
18    2 e Trettondedag
11 Högmässa, AB
Katarinakören
25    3 e Trettondedag
11 Högmässa i gospelton, AB/JkJ
Gospelkören med instrumentalister

Februari
1    Septuagesima
11 Högmässa, JkJ/AB
Corales

 

KRISTDALA KYRKA

 

KRISTDALA KYRKA

November
30    1 i Advent
11 Högmässa, JkJ
Kyrkokören och Octava

December
7    2 i Advent
18 Familjegudstjänst med barngruppernas julavslutning, HE
Julmingel i församlingshemmet från 16.30
10    Onsdag
Advents- och julcafé i församlingshemmet.
Octava, Kyrkokören och Kriband.    Servering
13    Lördag
18 Luciakonsert, HE
Kröning av Kristdalas Lucia 2014
14    3 i Advent
18 Musikgudstjänst, HE
Kristdala och Vena manskör
21    4 i Advent
11 Högmässa, AD
24    Julafton
11 Levande julkrubba, HE
23 Midnattsmässa, HE
Kyrkokören m. solister
25    Juldagen
Se Döderhult
26    Annandag jul
Se Döderhult
28    Sönd e Jul
11 Högmässa, HE
31    Nyårsafton
16 Nyårsbön, JkJ
Jeanette Hedlund, sång

Januari
1    Nyårsdagen
18 Ekumenisk gudstjänst, HE mfl
Ekumenisk kör
4    Sönd e Nyår
Se Döderhult
6    Trettondedag jul
18 Musikgudstjänst, HE
Kyrkokören, Octava och instrumentalister
11    1 e Trettondedag
14 Gudstjänst i Krokshult, servering. HE
18    2 e Trettondedag
11 Högmässa, AD
25    3 e Trettondedag
18 Taizemässa, HE
Kyrkokören

Februari
1   Septuagesima
11 Högmässa, HE
Octava, Barnens kyrka i sakristian

BOCKARA KYRKA

 

BOCKARA KYRKA

November
30    1 i Advent
10 Gudstjänst, AD
Kyrkokören

December
7    2 i Advent
Se Döderhult
14    3 i Advent
10 Högmässa, AB
Sofie Collin, flöjt
18 Ekumenisk gudstjänst i
Filadelfia, Korsvägen
”Ton i Advent”
21    4 i Advent
18 Musikgudstjänst i juletid, AD
Kyrkokören och instrumentalister
24    Julafton
11 Samling kring krubban, AD. Agnes Frösemo, sång.
23 Midnattsgudstjänst, JkJ
Kyrkokören

Januari
1    Nyårsdagen
18 Högmässa, Milda Jonasson, Blockflöjt, AD
6    Trettondedag jul
18 Musikgudstjänst, AD
11    1 e Trettondedag
10 Gudstjänst,AD
18    2 e Trettondedag
18 Högmässa, AD
Jennie Dackebrand, sång
25    3 e Trettondedag
10 Högmässa, AD

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

November
30    1 i Advent
16 Högmässa, AB
Kyrkokören. Hans Ersson, trumpet

December
14    3 i Advent
16 Musikgudstjänst med Lucia, HE
Kyrkokören och kyrkans miniorer
24    Julafton
11 Samling kring krubban, JkJ
Musikmedverkan av Morgan och Mikael Lindefjord
23 Midnattsgudstjänst, AD
Kyrkokören, Cassandra Josefsson, flöjt.
31    Nyårsafton
16 Nyårsbön, HE
Milda Jonasson, blockflöjt

Januari
6    Trettondedag jul
16 Musikgudstjänst, AD
11    1 e Trettondedag
16 Gudstjänst, AD
Stina Strömquist, fiol
25    2 e Trettondedag
16 Högmässa, HE.
Ottilia Pettersson, flöjt

FÖRKORTNINGAR
AB = Kyrkoherde Anders Byström
AD = Komminister Anders Duvlund
HE = Komminister Håkan Englund
JkJ = Komminister Joakim Johansson
LN = Prosten Leif Norrgård
AA = Kh Em Arnold Arvidsson