Kalender


DÖDERHULTS KYRKA

 

DÖDERHULTS KYRKA

Mars
20 Palmsöndagen
11 Högmässa, LN, Katarinakören.
18 Musik i Passionstid, LN, Kammarkören med instrumentalister.
21 Måndag
19 Passionsandakt, AB.
22 Tisdag
19 Passionsandakt, LN.
23 Onsdag
19 Passionsandakt, AD.
24 Skärstorsdagen
19.30 Skärtorsdagsmässa, LN, AB. Kammarkören.
25 Långfredagen
9 Morgonbön i Stillhetens kapell, AD.
11 Långfredagsgudstjänst, LN. Kyrkokören.
15 ”Inför Korset”, AD.
18 ”Vid Jesu grav”. Passionsmusik, AB. Solveig Hjalmarsson-Berg & John-Erik Wåhlin.
26 Påskafton
22.30 Påskvaka med påskeld, doplöfteförnyelse och mässa, AB m fl. Gospelkören.
27 Påskdagen
11 Högmässa med alla åldrar, PPR, AB. Kyrkokören & Gloriakören, brassensemble.
Påsktårta och godisregn (från kyrktornet).
28 Annandag Påsk
11 Högmässa, PPR.

April
3 Andra i Påsktid
11 Högmässa, PPR.
10 Tredje i Påsktid
11 Högmässa, PPR, AB.
12 Tisdag
13 Soppluch på Ekersro. Rolf Rosell berättar om ”Karolinasoverskan på Oknö”.
17 Fjärde i Påsktid
11 Högmässa, AB, LN. Katarinakören.
24 Femte i Påsktid
11 Högmässa, LN, AD. Corales.
30 Valborgsmässoafton
19 Valborgsmässofirande i gamla Hycklinge, kyrkokören, vårtal, servering.

Maj
1 Bönsöndagen
11 Högmässa, PPR. Kammarkören.
5 Kristi Himmelsfärd
11 Högmässa, LN. Kyrkokören & brassensemble. Blåsmusik från kyrktornet 15 min före högmässan.
8 Söndag före Pingst
11 Högsmässa, PPR, AB.
15 Pingstdagen
11 Högsmässa med musikal, AB, LN. Gloria,- Nimbus- & Katarinakörerna. ”Den stora glassfesten ”. Barnverksamhetens terminsavslutning.
21 Lördag
10 Högmässa med konfirmation, AB, SL. Korister ur Gospelkören.
22 Trefaldighets dag
11 Högmässa med konfirmation,
PPR, AB. Korister ur Gospelkören.
29 Första efter Trefaldighet
11 Högmässa, LN Corales.

 

KRISTDALA KYRKA

 

KRISTDALA KYRKA

Mars
20 Palmsöndagen
11 Högmässa, AA.
21 Måndag
19 Passionsandakt, LN.
22 Tisdag
19 Passionsandakt, AD.
23 Onsdag
19 Passionsandakt, PPR.
24 Skärtorsdag
17 Påskmåltid i församlingshemmet.
19 Skärtorsdagsmässa, PPR.
25 Långfredagen
12 Långfredagsgudstjänst, PPR.
Sång: Ulla Mecke & Lois Lindholm.
27 Påskdagen
11 Högmässa, AA, SL. Kyrkokörren.
After School, Påsktårta.
28 Annandag Påsk
Se Döderhult!

April
3 Andra i Påsktid
11 Högsmässa, LN.
10 Tredje i Påsktid
18 Högsmässa, AB.
17 Fjärde i Påsktid
11 Högmässa, AD.
24 Femte i Påsktid
11 Högmässa, AA, SL.

Maj
1 Bönsöndagen
11 Högmässa, LN.
5 Kristi Himmelsfärd
9 Friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården, AD.
8 Söndag före Pingst
Se Döderhult!
15 Pingstdagen
11 Högmässa, AD.
21 Lördag
14 Högmässa med konfirmation,
AB, SL. Kyrkokören.
22 Trefaldighets dag
18 Musikgudstjänst, SL.
Vuxenkörerna.
29 Första efter Trefaldighet
11 Högmässa, PPR.

BOCKARA KYRKA

 

BOCKARA KYRKA

Mars
20 Palmsöndagen
10 Högmässa, AD.
24 Skärtorsdag
19 Skärtorsdagsmässa, AD.
25 Långfredagen
10 Långfredagsgudstjänst, AB.
27 Påskdagen
10 Högmässa, AD m fl. Ekumenisk samverkan. Kyrkokören, Tvärflöjt & klarinett: Eric Bulmer.
28 Annandag Påsk
Se Döderhult!

April
10 Tredje i Påsktid
10 Högmässa, AD. Sång & musik:
Petra Nilsson & Linnéa Jonasson.
17 Fjärde i Påsktid
18 Högmässa, AD. Sång & musik:
Marianne Jacobsson & Jennifer Olsson.
24 Femte i Påsktid
10 Högmässa, PPR.

Maj
8 Söndag före Pingst
10 Högmässa, AD.
15 Pingstdagen
18 Högmässa, LN.
22 Trefaldighets dag
10 Högmässa, AD.

 

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

Mars
20 Palmsöndagen
16 Musikgudstjänst, AD. Bleck
Out Light Metal Orchestra.
25 Långfredagen
15 (obs tid!) Långfredagsgudstjänst, PPR.
27 Påskdagen
16 Påskdagsmässa, LN. Kyrkokören. Trumpet: Hans Ersson. Påsktårta.
28 Annandag Påsk
Se Döderhult!

April
10 Tredje i Påsktid
16 Gudstjänst med små & stora.
AD. Kyrkans miniorer & juniorer medverkar.
24 Femte i Påsktid
18 (obs tid!) Musikgudstjänst, AD.
Vuxenkörerna.

Maj
8 Söndag före Pingst
16 Högmässa, AD. Sång: Linda Tiri.
15 Pingstdagen
16 Högmässa, AD.
29 Första efter Trefaldighet
16 Högmässa, LN.

 

 

FÖRKORTNINGAR
AB = Kyrkoherde Anders Byström
AD = Komminister Anders Duvlund
HE = Komminister Håkan Englund
JkJ = Komminister Joakim Johansson
LN = Prosten Leif Norrgård
AA = Kh Em Arnold Arvidsson