Kalender


DÖDERHULTS KYRKA

 

DÖDERHULTS KYRKA

Februari
7     Fastlagssöndagen
11 Högmässa, PPR/LN. Katarinakören.
9     Tisdag
14 Fastlagsfest på Ekersro. Musikkryss med Sollan. Kaffe och semla.
10     Onsdag
19.30 Askonsdagsmässa, AB/LN. Kammarkören.
14     Fastan I
11 Högmässa, Ekumensik samverkan. Predikan av
pastor Lennart Thorsson. AB/PPR. Nimbuskören.
21     Fastan II
11 Högmässa, AB. Kyrko-kören.
28     Fastan III
11 Högmässa, PPR. Kören Corales.

Mars
6      Midfasto
11 Högmässa i gospelton, AB. Gospelkören.
13     Marie Bebådelse
11 Högmässa, AB/LN.
Nimbuskören.
1     Tisdag
14 Modevisning på Ekersro. Sveriges seniorshop. Kaffeservering.
20     Palmsöndagen
11 Högmässa, AB. Katarinakören.

KRISTDALA KYRKA

 

KRISTDALA KYRKA

Februari
7     Fastlagssöndagen
11 Högmässa, AD. Barngruppen ”After School” medverkar. Utdelning av Barnens bibel.
10     Onsdag
19 Askonsdagsmässa, PPR/AD. Sång: Isabella Hedlund.
14     Fastan I
18 Högmässa, PPR.
Kyrkokören.
21     Fastan II
11 Högmässa, AA.
Violin: Ebba Poopuu.
28     Fastan III
11 Högmässa, LN.

Mars
6     Midfasto
11 Högmässa, PPR.
Kyrkokören.
9    Torsdag
19 Andrum i kyrkans
sakristia
13     Marie Bebådelse
18 Högmässa, AD.
Sånggrupp.
20     Palmsöndagen
11 Högmässa, LN.

 

BOCKARA KYRKA

 

BOCKARA KYRKA

Februari
14     Fastan I
10 Högmässa, AD.
21     Fastan II
10 Högmässa, AD.
28     Fastan III
18 Högmässa, PPR.

Mars
13     Marie Bebådelse
10 Högmässa, PPR.
20     Palmsöndagen
10 Högmässa, AD.

 

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

Februari
7     Fastlagssöndagen
16 Högmässa, LN.
Mankören ”Mr Hult” från Misterhult.
21     Fastan II
16 Musikcafé med Quiz i Kyrkans Hus, AB. Bleckout. Lokala förmågor står för sång- och musikunderhållning. Musikfrågesport. Andakt.

Mars
6     Midfasto
16 Gudstjänst med små och stora, LN. Utdelning av dopänglar. Kyrkokören & Kyrkans barngrupper.
20     Palmsöndagen
16 Sång/Musikgudstjänst, AD.

 

FÖRKORTNINGAR
AB = Kyrkoherde Anders Byström
AD = Komminister Anders Duvlund
HE = Komminister Håkan Englund
JkJ = Komminister Joakim Johansson
LN = Prosten Leif Norrgård
AA = Kh Em Arnold Arvidsson