Kalender


DÖDERHULTS KYRKA

 

DÖDERHULTS KYRKA

Februari
1     Septuagesima
11 Högmässa, JkJ, AB Kören Corales.
8     Kyndelsmäss
11 Högmässa med alla åldrar, AB, JkJ
Klanglådan, Annakören & Mariakören.    Bibelutdelning till våra 4-åringar.
Kyrkkaffe i kyrkan.
18.00 Musikgudstjänst. Musiker från Lunnevads folkhögskola medverkar.
18.00 Ekumenisk gudstjänst i Svallidens Missionskyrka, Anders Byström, Gospelkören ”Glöd”
10    Tisdag
13 Sopplunch på Ekersro
”Den munspelande biodlaren”
15     Fastlagssöndagen
11 Högmässa, LN, kyrkokören, Brassensemble.
18     Askonsdag
19.30 Askonsdagsmässa, JkJ
22     Första i Fastan
11 Högmässa i gospelton, JkJ
Gospelkören med instrumentalister
25  Onsdag
19 Kvällsmässa, JkJ

Mars
1     Andra i Fastan
11 Högmässa, JkJ, HE
Kammarkören
8     Tredje i Fastan
11 Högmässa, AB, JkJ,
Katarinakören
10     Tisdag
14 Församlingshögtid i förs hemmet.
Nöjesteamet.
15     Midfastosöndagen
11 Högmässa, AB, Kören Corales
22     Marie Bebådelse
11 Högmässa i gospelton, gospelkören med instrumentalister, JKJ
29     Palmsöndagen
11 Högmässa, JkJ, LN, Annakören
30     Måndag
19 Passionsandakt, AB
31     Tisdag
19 Passonsandakt, JkJ

April
1     Onsdag
19 Passionsandakt, AD
2     Skärtorsdagen
19.30 Skärtorsdagsmässa, AB, JkJ, Kammarkören
3     Långfredagen
9 Morgonbön i Stillhetens kapell, AD
11 Långfredagsgudstjänst, JkJ, kyrkokören
15 Inför korset, AD
18 Passionsmusik ”vid Jesu grav”, LN
4     Påskafton
22.30 Påskens midnattsmässa/påskvaka, AB
m fl
Gospelkören med instrumentalister
5     Påskdagen
11 Högmässa, JkJ, AB, kyrkokören, Mariakören, Brassensemble.
Påsktårta. Godisregn från kyrktornet
6     Annandag Påsk
11 Högmässa, JkJ

 

 

KRISTDALA KYRKA

 

KRISTDALA KYRKA

Februari
1     Septuagesima
11 Högmässa, HE
4     Onsdag
19 Andrum i kyrkans sakristia
8     Kyndelsmässodagen
18 Högmässa, HE
Kyrkokören
15     Fastlagssöndagen
11 Högmässa, AD
Kristdala/Vena manskör
Kaffe & semla i vapenhuset
18     Askonsdag
19 Askonsdagsmässa, HE, tvärflöjtsmusik
22     Första i Fastan
18 Högmässa, HE
Duettsång

Mars
1     Andra i Fastan
11 Högmässa, AB
Sång: Victor Ternvall
4     Onsdag
19 Andrum i sakristian
6-8     Ekumenisk helg
med Tomas Boström
Se annons i ortspressen.
Lördag 13 Körövning, 18 Konsert i kyrkan
8     Tredje i Fastan
11 Högmässa, HE, Tomas Boström
Ekumenisk kör
15     Midfastosöndagen
11 Högmässa, AD
Sång: Gudrun Johansson
22     Marie Bebådelsedag
18 Högmässa, HE
Maria Klingstedt, sång
29     Palmsöndagen
11 Högmässa, HE, Kyrkokören & Octava. Trumpet: Hans Ersson
Kyrklunch i Församlingshemmet, Anmälan till 0491-10579
30     Måndag
19 Passionsandakt, HE, kyrkokören
31     Tisdag
19 Passionsandakt, HE, sång

April
1     Onsdag
19 Passionsandakt, HE
Sång: Isabelle Hedlund
2     Skärtorsdagen
19 Skärtorsdagsmässa, HE
3     Långfredagen
12 Långfredagsgudstjänst, AB,
Jeanette Hedlund, sång & tvärflöjt
5     Påskdagen
11 Högmässa, HE
Kyrkokören & Octava. Trumpet: Hans Ersson
Påsktårta i Vapenhuset
6     Annandag Påsk
Se Döderhult.

 

BOCKARA KYRKA

 

BOCKARA KYRKA

Februari
8     Kyndelsmässodagen
10 Högmässa, AD, kyrkokören
15     Fastlagssöndagen
18 Högmässa, LN, Horn: Fredrik Persson
Kaffe & semla
22     Första i Fastan
10 Högmässa, AD, Sång: Jennie Dackebrand

Mars
8     Tredje i fastan
10 gudstjänst, AD, kyrkokören
Sopplunch i förs hemmet
15     Midfastosöndagen
18 Högmässa, AB
22     Marie Bebådelsedag
10 högmässa, AD
Tvärflöjt: Sofie Collin

April
2     Skärtorsdagen
19 Skärtorsdagsmässa, AD
Sång: Jennie Dackebrand
3     Långfredagen
10 Långfredagsgudstjänst, HE, kyrkokören
5     Påskdagen
10 Högmässa, AD, kyrkokören. Påsktårta

 

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

Februari
8     Kyndelsmässodagen
16 Mässa, HE. Flöjt: Ottilia Pettersson
22     Första i fastan
16 Gudstjänst, HE. Folkmusik med Ulf Sandberg, Lars Hellgren & Hasse Svensson.

Mars
8     Tredje i Fastan
16 Mässa, HE, kyrkokören
15     Midfastosöndagen
9 Ekum frukostgudstjänst i Missionskyrkan
21     Lördag
12 Levande Jukebox. Kyrkokören. Se annons.
22     Marie Bebådelsedag
16 Gudstjänst, HE
Cassandra Josefsson, flöjt, utdelning av dopänglar

April
2    Skärtorsdag
19 Ekumenisk mässa, AB
3     Långfredag
15 Långfredagsgudstjänst, HE, kyrkokören
5     Påskdagen
16 Påskmässa, AB, kyrkokören. Hans Ersson, trumpet.

 

FÖRKORTNINGAR
AB = Kyrkoherde Anders Byström
AD = Komminister Anders Duvlund
HE = Komminister Håkan Englund
JkJ = Komminister Joakim Johansson
LN = Prosten Leif Norrgård
AA = Kh Em Arnold Arvidsson