Kalender


DÖDERHULTS KYRKA

 

DÖDERHULTS KYRKA

September
7 12 e Tref
11 Högmässa.
9 Tisdag
13 Sopplunch på Ekersro: Jan Berkeskär tolkar Taube.
14 13 e Tref
11 Högmässa, JkJ, AB. Kammarkören.
21 14 e Tref
11 Högmässa, AB, JkJ. Kyrkokören.
24 Onsdag
19 Veckomässa med Kyrkans
Unga, JkJ.
28 15 e Tref
11 Högmässa, AB. Corales.
Oktober
4 Lördag
17 Ekum samling i Döderhults förs hem. Elisabeth Sandlund.
19 Ekum gudstj i kyrkan, Elisabeth
Sandlund, Mikael Borg m fl. Eku gospelkör.
5 Mikael
11 Högmässa i gospelton, JkJ.
Gospelkören.
7 Tisdag
14 församlingshögtid i förs hemmet.
Uppvaktning av 80- och 85 åringar. Johan & Gunilla Sigvardsson spelar och sjunger.
12 Tacksäg
11 Högmässa med alla åldrar, JkJ,
AB. Nikodemus,- Anna- & Mariakörerna.
Klanglådan. Kyrklunch i förs hemmet.
19 18 e Tref
11 Högmässa, AB, JkJ. Kyrkokören,
Brassensemble.
25 Lördag
16 Döderhults kyrkliga syförenings årliga auktion. Gåvor mottages tacksamt!
26 19 e Tref
11 Högmässa, AB, LN. Katarinakören.
29 Onsdag
19 Veckomässa med Kyrkans
Unga, JkJ.

November
1 Alla Helgon
11 Högmässa, JkJ, HE. Kyrkokören.
18 Minnesgudstjänst för de under året avlidna, JkJ. ”Stilla musik”.
2 Sönd e Alla Helgon
11 Högmässa, AD.
18 Musikgudstjänst. Faurés Requim. Kammarkören, solister & orkester.
9 21 e Tref
11 Högmässa, JkJ. Corales.
11 Tisdag
Sopplunch på Ekersro. Pastor
Magnus Spång från Svallidens
Missionskyrka medverkar.
16 Sönd f Kristus Konungen
11 Högmässa i gospelton JkJ, AB.Gospelkören.
23 Kr Konungen/domssönd
11 Högmässa, AB. Katarinakören.
26 Onsdag
19 Veckomässa med Kyrkans Unga, JkJ.
30 1 i Advent
11 Högmässa, AB, JkJ. Kyrkokören, Anna,-Nikodemus,- & Mariakörerna. Brassensemble.

 

KRISTDALA KYRKA

 

KRISTDALA KYRKA

September
7 12 e Tref
14 ”Treförsamlingsgudstjänst” i
Tingshuset, Isabo, HE m fl.
14 13 e Tref
11 Högmässa, AD.
17 Onsdag
19 ”Andrum” i kyrkans sakristia.
21 14 e Tref
11 Högmässa, HE.
24 Onsdag
18.30 Höstcafé i församlingshemmet.
Kyrkokören, Octava &
Kriband.
28 15 e Tref
11 Högmässa, HE. Emma & Eva
Poopuu.
29/9-4/10 Ekumenisk bönevecka:
29 Måndag
19 Bönesamling i Betel.
30 Tisdag
19 Bönesamling i Betel.
Oktober
1 Onsdag
19 Bönesamling i kyrkans sakristia.
2 Torsdag
19 Bönesamling i kyrkan sakristia.
3 Fredag
19 Bönesamling i Missionshuset.
4 Lördag
9 Bönesamling i Missionshuset.
5 Mikael
18 Ekumenisk musikgudstjänst,
HE.
12 Tacksäg
11 Högmässa, AD. Kyrkokören.
Hans Ersson: Trumpet. ”De äldres
dag” Servering i förs hemmet efter
mässan.
15 Onsdag
19 ”Andrum” i kyrkans sakristia.
19 18 e Tref
11 Högmässa, HE.
26 19 e Tref
11 Högmässa m alla åldrar. Barngrupperna
medverkar.
November
1 Alla Helgon
16 Minnesgudstjänst för de under
året avlidna. HE. Kyrkokören.
2 Sönd e Alla Helgon
Se Döderhult.
9 21 e Tref
11 Högmässa, HE.
15 Lördag
Syföreningens basar. Betr tiden se
annons i ortspressen.
16 Sönd f Kristus Konungen
18 Högmässa, AD
19 Onsdag
19 ”Andrum” i kyrkans sakristia.
23 Kristus Konungen/domssönd
18 Högmässa, AD.
30 1 i Advent
11 Högmässa, HE. Kyrkokören & Octava.

BOCKARA KYRKA

 

BOCKARA KYRKA

September
7 12 e Tref
10 Högmässa, AD.
14 13 e Tref
10 Ekum gudstjänst i Filadefia,
Korsvägen.
21 14 e Tref
16 Högmässa, AD m fl ”Goda
grannars dag” i Berga kyrka.
Gemensam kör.
28 15 e Tref
18 Mässa, AB.
Oktober
5 Mikael
10 Högmässa, HE. ”De äldres dag”
med kyrkkaffe i förs hemmet.
12 Tacksäg
11 (obs tid!) Ekum gudstj i
Bockara Missionshus.
19 18 e Tref
19 Högmässa, AD.
26 19 e Tref
19 Musikgudstjänst ”Psalmtoppen”,
AB. Kyrkokören.
November
1 Alla Helgon
18 Ekum minnesgudstjänst,
AD m fl. Kyrkokören.
16 Sönd f Kristus Konungen
10 gudstjänst, AD.
22 Lördag
15.30 Syföreningens traditionella
auktion. Gåvor mottages tacksamt.
23 Kristus Konungen/domssönd
18 mässa, AD.
30 1 i Advent
10 gudstjänst, AD. Kyrkokören.

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

September
7 12 e Tref
18 gudstjänst vid Stenbrottet,
Vånevik, HE. Kyrkokören & Bleckout.
Samarr med ”Hård Klang”.
Servering.
21 14 e Tref
16 gudstjänst & församlingshögtid,
HE, PRO-kören. Samkväm i Kyrkans
Hus. Uppvaktning av 80- &
85-åringar. Kyrkskjuts från servicehuset.

Oktober
5 Mikael
16 Familjegudstjänst med bibelutdelning,
JkJ. Medv av barngrupperna.
19 18 e Tref
18 Musikgudstjänst, HE, Döderhults
& Påskallaviks kyrkokörer.
31 Fredag
11-17 Öppen kyrka med kaffeservering.

November
1 Alla Helgon
16 Minnesgudstjänst för de under
året avlidna, AB.
16 Sönd f Kristus Konungen
16 Högmässa, AB.
30 1 i Advent
16 Högmässa, HE. Kyrkokören.

 

FÖRKORTNINGAR
AB = Kyrkoherde Anders Byström
AD = Komminister Anders Duvlund
HE = Komminister Håkan Englund
JkJ = Komminister Joakim Johansson
LN = Prosten Leif Norrgård
AA = Kh Em Arnold Arvidsson