Kalender


DÖDERHULTS KYRKA

 

DÖDERHULTS KYRKA

September
1    Tisdag
16.30 Ekumenisk bönesamling i Oskarshamns Missionskyrka.
6     Trefaldighet XIV
11 Högmässa, AB, PPR. Mottagande av komminister Patric Petersson Rydsten (PPR). Kammarkören. Kyrklunch. Visning av de renoverade barn- och ungdomslokalerna.
13     Trefaldighet XV
11 Högmässa, AB. Katarinakören.
15     Tisdag
13 Sopplunch på Ekersro. Nye komministern Patric Petersson Rydsten presenterar sig.
20     Trefaldighet XVI
11 Högmässa, PPR. Musikmed-
verkan.
27     Trefaldighet XVII
11 Högmässa, AB. Kyrkokören. Brassensemble.

Oktober
4     Mikaels dag
11 Högsmässa i gospelton, AB, LN. Gospelkören.
6    Tisdag
16.30 Ekumenisk bönesamling i Oskarshamns kyrka.
11    Tacksägelsedagen
11 Högmässa med alla åldrar, AB. Barnkören 6-9. Välkommen att smycka kyrkans kor med skörde-alster!
13     Tisdag
14 Församlingshögtid i församlingshemmet. Församlingens 80- & 85-åringar uppvaktas. ”Minnenas melodier” med Anders Jonsson.
18     Trefaldighet XX
11 Högmässa, PPR.
Barnkören 10-12.
24     Lördag
15 Kyrkliga syföreningens höstauktion. Gåvor mottages tacksamt!
25     Trefaldighet XXI
11 Högmässa, HE, församlingens övriga präster. Corales. Avskedshögtid för Håkan Englund. Kyrkkaffe i församlingshemmet.
31     Alla Helgon
11 Högmässa, AB, PPR. Kyrko-kören. Brassensemble.
18 Minnesgudstjänst/de under det gångna året avlidna. PPR. Stilla musik.

November
1     Alla själar
11 Högmässa, PPR, LN. Musikmedverkan.
18 Stilla musik i allhelgonagtid. Kammarkören, instrumentalister. AB.
3    Tisdag
16.30 Ekumenisk bönesamling i Pingstkyrkan.
8     Trefaldighet XXIII
11 Högmässa i gospelton, LN, gospelkören.
10     Tisdag
13 Sopplunch på Ekersro. ”Psalmtoppen” med kantor Milda.
15     Sönd före Kristus Konungen
11 Högmässa, PPR.
22     Kristus Konungen
11 Högmässa, PPR. Corales.
29     Advent I
11 Högmässa, AB, PPR. Kyrkokören. Barnkören 6-9. Brassensemble.

 

 

KRISTDALA KYRKA

 

KRISTDALA KYRKA

September
6     Trefaldighet XIV
14 Treförsamlingsgudstjänst i Tingshuset, Ishult, HE m fl.
13     Trefaldighet XV
11 Högmässa, HE. Kyrkokören.
16     Onsdag
19 Andrum i kyrkans sakristia.
20     Trefaldighet XVI
18 Högmässa, AD. Milda Jonasson, blockflöjt.
27     Trefaldighet XVII
11 Högmässa, PPR.

Oktober
4     Mikaels dag
11 Högmässa, AD. Kyrkokören. ”De äldres dag”. Servering.
5-10 Ekumenisk bönevecka:
Månd-tisd 19 Betel.
Onsd-torsd 19 Kyrkans sakristia.
Fred 19 Missionshuset.
Lörd 09 Missionshuset.
11     Tacksägelsedagen
16 Gudstjänst med små och stora, AB. ” After school” bjuder på fika i vapenhuset.
14     Onsdag
19 Andrum i kyrkans sakristia.
18     Trefaldighet XX
18 Högmässa, AD.
25     Trefaldighet XXI
11 Se Döderhult. Avskedshögtid för Håkan Englund.
31     Alla Helgon
16 Minnesgudstjänst/de under det gångna året avlidna. LN Kyrkokören.

November
8     Trefaldighet XXIII
11 Högmässa, AA.
11     Onsdag
19 Andrum i kyrkans sakristia.
15     Sönd före Kristus Konungen
18 Taizémässa i Stensö kapell, AD.
22     Kristus Konungen
11 Högmässa, AB.
29     Advent I
11 Högmässa, LN. Kyrkokören, Octava, Hans Ersson, trumpet.

 

 

BOCKARA KYRKA

 

BOCKARA KYRKA

September
6     Trefaldighet XIV
10 Gudstjänst, AD.
20     Trefaldighet XVI
16 Högmässa, AD m fl ”Goda grannars dag” firas tillsammans med Berga kyrkodistrikt. Båda
distriktens körer.
27     Trefaldighet XVII
18 Högmässa, AB.

Oktober
4     Mikaels dag
10 Högmässa, PPR. ”De äldres dag”. Samkväm i förs hemmet. Uppvaktning av 80-& 85-åringar.
18     Trefaldighet XX
10 gudstjänst, AD.
23-25 Ekumenisk helg.
Talare: Kenneth Häggström.
25     Trefaldighet XXI
10 Ekumenisk gudstjänst, AD m fl.
31     Alla Helgon
18 Minnesgudstjänst/de under det gångna året avlidna. AB. Kyrko-kören.

November
15     Sönd före Kristus Konungen
10 gudstjänst, BGN.
22     Kristus Konungen
10 Högmässa, AD.
29     Advent I
10 Högmässa, AD. Kyrkokören.

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

September
6     Trefaldighet XIV
18 Friluftsgudstjänst i Ångkransbrottet, Vånevik, HE. Kyrkokören. Bleck Out. Kaffeservering.
20     Trefaldighet XVI
16 Högmässa, PPR.

Oktober
3     Lördag
18 Musikgudstjänst. Kyrkokören med instrumentalister. AB.
4     Mikaels dag
16 Gudstjänst med små och stora, AB. Miniorer & juniorer medverkar. Servering.Utdelning av Barnens Bibel till 4-åringar.
18     Trefaldighet XX
16 Högmässa, PPR.
25     Trefaldighet XXI
11 Högmässan sammanlyst till Döderhults kyrka.
Avskedshögtid för Håkan Englund.
31     Alla Helgon
16 Minnesgudstjänst/de under det gångna året avlidna. AB.

November
14-15 Lördag & söndag
Vi firar Påskallaviks kyrkas 150 år lördag & söndag:
Lördag i Kyrkans Hus: Tal, kåserier & samkväm.
18 Musikgudstjänst. Kyrkokören & instrumentalister. AB.
Söndag i kyrkan:
11 Högmässa, AB m fl.
29     Advent I
16 Högmässa, PPR. Kyrkokören.

2     Trefaldighet IX
15 Friluftsgudstjänst vid
Callerströmska Hamnmagasinet, LN
9     Trefaldighet X
18 Musik i sommarkvällen:
”Visor om vardag och evighet” med Anders Jonsson, sång & piano. LN
16     Trefaldighet XI
18 Högmässa, AB
23     Trefaldighet XII
18 Musik i sommarkvällen:
Jazz, pop, visa & folkmusik med Hördegårds fyra. HE
30     Trefaldighet XIII
18 Högmässa, PPR

FÖRKORTNINGAR
AB = Kyrkoherde Anders Byström
AD = Komminister Anders Duvlund
HE = Komminister Håkan Englund
JkJ = Komminister Joakim Johansson
LN = Prosten Leif Norrgård
AA = Kh Em Arnold Arvidsson