Kalender


DÖDERHULTS KYRKA

 

DÖDERHULTS KYRKA

Juni
1     Söndag före Pingst
10 Högmässa, AB.
8     Pingstdagen
10 Högmässa, AB.
9     Annandag Pingst
9.30 mässa på Ekersro, AB.
15     Trefaldighets dag
10 Högmässa, JkJ.
21     Mids dagen
10 Högmässa på Ekersro, HE.
22     Joh Döp dag
10 Högmässa, AB.
26     Torsdag
19.30 Musik i sommarkvällen – Kören utan namn.
29     Andra e Trefaldighet
10 Högmässa, HE.

Juli
3     Torsdag
19.30 Musik i sommarkvällen – Ragnhild Petersson: Orgel & piano.
6     Tredje e Trefaldighet
10 Högmässa, AB.
10     Torsdag
19.30 Musik i sommarkvällen – Eva Bartholdsson (sång & gitarr), Greger Siljebo (fiol, mandola & sång).
13     Fjärde e Trefaldighet
10 Högmässa, HE
17     Torsdag
19.30 Musik i sommarkvällen – Kallis Bengtsson (accordion).
20     Apostladagen
10 Högmässa, JkJ.
24    Torsdag
19.30 Musik i sommarkvällen – Bleckout Light Metal Orchestra.
27     Sjätte e Trefaldighet
10 Högmässa. JkJ.
31     Torsdag
19.30 Musik i sommarkvällen: Margareta Meltz (sång), Attila Gracza (piano).

Augusti
3     Kr Förkl dag
10 Högmässa, JkJ.
10     Åttonde e Trefaldighet
10 Högmässa, JJ.
17     Nionde e Trefaldighet
10 Högmässa, JkJ.
24     Tionde e Trefaldighet
10 Högmässa, AB.
31     Elfte efter Trefaldighet
10 Högmässa, AB.

KRISTDALA KYRKA

 

KRISTDALA KYRKA

Juni
1     Söndag före Pingst
15 Friluftsgudstjänst i Bråbo, AD.
8     Pingstdagen
11 Högmässa, HE, Kyrkokören.
Uppvaktning av Kristdalas
80- och 85-åringar i församlingshemmet.
12     Torsdag
19.30 Musik i sommarkvällen i Fridhems kapell –  Josefin
Johnsson & Isabelle Hedlund.
15     Trefaldighets dag
11 Högmässa, HE.
21     Mids dagen
15 Friluftsgudstjänst i Röstorp, HE.
22     Joh Döp dag
11 Friluftsgudstjänst vid
Skolmuséet, Ishult, HE.
29     Andra e Trefaldighet
18 Mässa i Stensö kapell, AB.

Juli
2     Onsdag
19.30 Musik i sommarkvällen –
Karin Skoog (sång), Kristina
Kaufeldt (flöjt) & Georg Öquist (piano).
6     Tredje e Trefaldighet
14 Gudstjänst i Krokshults
missionshus, HE.
9     Onsdag
19.30 Musik i sommarkvällen – Eva Bartholdsson (sång & girarr) & Gregor Siljebo (fiol, mandola & sång).
13     Fjärde e Trefaldighet
11 Högmässa i Fridhems kapell, AB.
16     Onsdag
19.30 Musik i sommarkvällen – Rasmus Ringborg (sång) & Samuel Edvardsson Wigervall (gitarr).
20     Apostladagen
11 Högmässa, AD.
23     Onsdag
19.30 Musik i sommarkvällen i Fridhems kapell – AO Duo.
25     Fredag
19.30 Musik i sommarkvällen – Rachel Mann, Gospeltema.
27     Sjätte e Trefaldighet
18 Högmässa, AD.
30     Onsdag
19.30 Musik i sommarkvällen – Karin Frölén (sång) & Suzanne Persson (luta & barockgitarr).

Augusti
3     Kr Förkl dag
11 Högmässa, AD, Stensö kapell.
10     Åttonde e Trefaldighet
11 Ekumemisk gudstjänst i
Missionshuset, Arnold Arvidsson.
Mocambiquemissionärerna Diane & Asante Manu.
13     Onsdag
19.30 Musik i sommarkvällen i Fridhems kapell – Urban Aganas (trumpet) & Sabina Aganas (gitarr).
17     Nionde e Trefaldighet
11 Högmässa, AD.
24     Tionde e Trefaldighet
18 Mässa i Stensö kapell, JkJ.
27     Onsdag
19.30 Musik i sommarkvällen – Påskallaviks & Kristdala kyrkokörer med solister. Marie Söderberg (tvärflöjt).
31     Elfte e Trefaldighet
11 Högmässa, HE.

BOCKARA KYRKA

 

BOCKARA KYRKA

Mars
30     Midfasto
Se Döderhult.

April
6     5 i Fastan
10 Högmässa, AB.
13    Palmsöndagen
10 Högmässa, LN
17    Skärtorsdag
19 Skärtorsdagsmässa, AD
18    Långfredag
11 Ekumenisk Långfredagsgudstjänst i Missionshuset Korsvägen, Torbjörn Helmner m fl.
20    Påskdagen
9 (Obs tiden) Ekumenisk Högmässa, AD m fl.
Ekumenisk kör.
Kyrkokören.
21    Annandag Påsk
Se Döderhult.
27    2 i Påsk
Se Döderhult.

Maj
4     3 i Påsk
10 Högmässa, AD.
11    4 i Påsk
10 Högmässa, AD.
18    5 i Påsk
18 Gudstjänst, HE.
25    Bönsöndagen
Se Döderhult.
29    Kristi Himmelsfärds dag
Se Döderhult.

Juni
1    Söndag före Pingst
18 Högmässa, AB.

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

Juni
1  Söndag före Pingst
18 Musik i sommarkvällen, AB –
Rasmus Ringsborg (sång) & Samuel
Edvardsson Wigervall (gitarr).
8  Pingstdagen
18 Högmässa, AB.
15 Trefaldighets dag
18 Musik i sommarkvällen, HE –
Påskallaviks & Kristdala kyrkokörer
med solister. Marie Söderberg
(tvärflöjt).
22 Joh Döp dag
15 Gudstjänst i RGO-parken, AB.
29 Andra e Trefaldighet
18 Musik i sommarkvällen, HE –
Karin Skoog (sång), Kristina Kaufeldt
(Flöjt) & Georg Öqvist
(piano).

Juli
6 Tredje efter Trefaldighet
15 Gudstjänst på Runnö, AB,
Enkelt kyrkkaffe samt guidning
bland gårdarna på Runnö. Kl 14
avfärd från hamnen.
13 Fjärde e Trefaldighet
18 Musik i sommarkvällen, HE –
Eva Bartholdsson (sång & gitarr),
& Gregor Siljebo (fiol, madola &  sång).
20 Apostladagen
18 Högmässa, JkJ.
27 Sjätte e Trefaldighet
18 Musik i sommarkvällen, JkJ:
Duon Hillel.

Augusti
3 Kr Förkl dag
15 Gudstjänst vid/i Callerströmska
Hamnmagasinet, JkJ.
17 Nionde e Trefaldighet
18 Högmässa, JkJ.
31 Elfte e Trefaldighet
18 Högmässa, HE.

FÖRKORTNINGAR
AB = Kyrkoherde Anders Byström
AD = Komminister Anders Duvlund
HE = Komminister Håkan Englund
JkJ = Komminister Joakim Johansson
LN = Prosten Leif Norrgård
AA = Kh Em Arnold Arvidsson