Kalender


DÖDERHULTS KYRKA

 

DÖDERHULTS KYRKA

April
1     Onsdag
19 Passionsandakt, AD.
2     Skärtorsdag
19.30 Skärtorsdagsmässa, AB, JkJ, Kammakören.
3     Långfredag
9 Morgonbön i Stillhetens kapell, AD.
11 Långfredagsgudstjänst, JkJ,
Kyrkokören.
15 Korsandakt, AD.
18 Vid Jesu grav, LN. Passions-
musik: Johannes Friberg, flygel och Torbjörn Westman, violin.
4     Påskafton
22.30 Påskens midnattsmässa/påskvaka, AB m fl.
Gospelkören med instrumentalister.
5     Påskdagen
11 Högmässa, JkJ, AB. Kyrkokören & Mariakören. Brassensemble.
Påsktårta. Godisregn från kyrk-
tornet.
6     Annandag Påsk
11 Högmässa, JkJ.
7     Tisdag
10.30 Ekum bönesamling i
Equmeniakyrkan, Mysingsö.
12     2 sönd i Påsktiden
11 Högmässa, LN, Körgrupp.
14     Tisdag
13 Sopplunch På Ekersro. Bengt-Göran Nilsson. ”Humor i helgade hyddor”.
19     3 sönd i Påsktiden
11 Högmässa, JkJ.
Kör från S:ta Birgitta, Kalmar.
18 Kyrkokonsert ”Förklädd Gud”. Kammarkören, solister, orkester. Recitatör.

26     4 sönd i Påsktiden
11 Högmässa, AB, JkJ. Katarina-kören.
30     Valborgmäss
19 Valborgsmässofirande vid Naturcentrum, Hycklinge.
Elden tänds kl 20.00.Kyrkokören. Vårtal. Servering från kl 19.

Maj
3     5 sönd i Påsktiden
11 Högmässa med vårmusikal. Vi avtackar km Joakim Johansson. Barnkörerna. Den stor glassfesten.
18 Gospelkonsert. Gospelkören med solister och musiker.
5     Tisdag
10.30 Ekum bönesamling i  Kikebokyrkan.
10     Bönsöndagen
11 Högmässa med konfirmation, JkJ. Gospelkören med instrumentalister.
14     Kristi Himmelfärd
11 Högmässa, AB. Kyrkokören & Brass. Blåsmusik fprn kyrktornet 15 min före mässan.
17     Söndag före Pingst
11 Högmässa, LN. Corales.
24     Pingstdagen
11 Högmässa, LN. Kammarkören.
31     Trefaldighets dag
11 Högmässa, AB. Folkhögskolans manskör.

 

KRISTDALA KYRKA

 

KRISTDALA KYRKA

April
1     Onsdag
19 passionsandakt, HE.
Isabelle Hedlund, sång.
2     Skärtorsdag
10 Skärtorsdagsmässa, HE.
3     Långfredag
12 Långfredagsgudstjänst, HE. Jeanette Hedlund, sång & tvärflöjt.
5     Påskdagen
11 Högmässa, HE. Kyrkokören & Octava. Hans Ersson, trumpet.
Kaffe & Påsktårta i vapenhuset.
6     Annandag Påsk
Se Döderhult.
12     2 sönd i Påsktiden
11 Högmässa, AD.
15     Onsdag
19 Andrum i kyrkans sakristia.
19     3 sönd i Påsktiden
11 Gudstjänst med alla åldrar, HE. Drama med barngruppen. Bibelutdelning till 4-åringar. Kyrkkaffe/saft i vapenhuset.
25     Lördag
17 Kyrkokonsert med Fred Sjöberg & Kontraktskören.
26     4 sönd i Påsktiden
11 Högmässa, AB, HE. Avtackning av Jeanette Hedlund. Kyrkokören, Hans Ersson, trumpet. Enkel kyrklunch i församlingshemmet.

Maj
3     5 sönd i Påsktiden
11 Högmässa, AD.
10     Bönsöndag
11 Högmässa med konfirmation, HE. Kyrkokören.
14     Kristi Himmelsfärd
9 Gökotta i Hembygdsgården, AB. Hans Ersson, trumpet.
17     Söndag före Pingst
11 Högmässa, HE.
24     Pingstdagen
11 Högmässa, HE. PRO-kören,
80- & 85-åringar uppvaktas i församlingshemmet.
31     Trefaldighets dag
11 Högmässa, HE.

 

BOCKARA KYRKA

 

BOCKARA KYRKA

April
2     Skärtorsdag
19 Skärtorsdagsmässa, LN. Jennie Dackebrand, sång.
3     Långfredag
10 Långfredagsgudstjänst, AB.
Kyrkokören.
5     Påskdagen
10 Högmässa, AD. Kyrkokören, Påsktårta.
6     Annandag Påsk
Se Döderhult.
12     2sönd i Påsktiden
18 Högmässa, AD.
19     3 sönd i Påsktiden
10 Högmässa, AD. Jennie Dackebrand, sång.

Maj
3     5 sönd i Påsktiden
10 Högmässa, LN. Jennie Dackebrand, sång.
10     Bönsöndagen
18  Högmässa, AD
17  Söndag före Pingst
16 (OBS! Tid!) Musikgudstjänst med Blue Grass Gospel, AD. Bockara & Berga kyrkokörer, instrumentalister.
31     Trefaldighets dag
10 Gudstjänst, AD. Sofie Kollin, flöjt

 

 

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

April
2     Skärtorsdag
19 Ekum skärtorsdagsmässa,
AD m fl.
3     Långfredag
15 Långfredagsgudstjänst, HE. Kyrkokören.
5     Påskdagen
16 Påskmässa, AB. Kyrkokören. Påsktårta.
6     Annandag Påsk
Se Döderhult.
19     3 sönd i Påsktiden
16 Musikal med kyrkans miniorer, JkJ.
Miniorerna bjuder på kyrkkaffe/saft.

Maj
3     5 i Påsktiden
16 Mässa, AD.
10     Bönsöndagen
16 Vårcafé i Strandagården. Kyrkokören & Butterix.
17     Söndag före Pingst
16 Gudstjänst, LN.

 

FÖRKORTNINGAR
AB = Kyrkoherde Anders Byström
AD = Komminister Anders Duvlund
HE = Komminister Håkan Englund
JkJ = Komminister Joakim Johansson
LN = Prosten Leif Norrgård
AA = Kh Em Arnold Arvidsson