Kalender


DÖDERHULTS KYRKA

 

DÖDERHULTS KYRKA

Mars
30     Midfasto
11 Högmässa, AB Kyrkokören.
19.30 Taizégudstjänst.

April
6     5 i Fastan
11 Högmässa, HE.
Sångensemble.
8     Onsdag
13 Sopplunch på Ekersro. Jan
Berkeskär tolkar Taube.
13    Palmsöndagen
11 Högmässa, AB.
Katarina- och Ceciliakörerna.
14    Måndag
19 Passionsandakt, AD.
15    Tisdag
19 Passionsandakt, AB.
16     Onsdag
19 Passionsandakt, AB.
17    Skärtorsdag
19.30 Högtidlig skärtorsdagsmässa, AB. Kören utan namn.
18    Långfredag
9 Morgonbön i Stillhetens
kapell, AD.
11 Långfredagsgudstjänst, AB.
Kyrkokören.
15 Inför korset, AB.
18 Passionsmusik vid Jesu
gravläggning, LN.
Ulf Malmberg flöjt och Katarina Malmberg, Cello.
19    Påskafton
22.30 Påskvaka med påskeld,
Doplöftesförnyelse och mässa.
Församlingens präster.
Gospelkören.
20    Påskdagen
11 Högmässa med alla åldrar, AB/AD.
Kyrkokören och Anna-, Maria-, och Nikodemoskören.
Påsktårta och godisregn från
kyrktornet.
21    Annandag Påsk
11 Högmässa, AD.
27    2 i Påsk
11 Högmässa, AB.
30    Valborgsmässoafton
20 Vårfirande med inledning i
kyrkan. Brasa, fyrverkerier,
vårsånger av kyrkokören.

Maj
4    4 i Påsk
11 Högmässa, LN.
Corales.
11    3 i Påsktiden
11 Högmässa med Musikal, AB
Döderhults barn- och ungdoms-
körer.
Den stora glassfesten” Termins-
avslutning med barn- och familjeverksamheten.
17    Lördag
11 Högmässa med konfirmation, AB/AD.
Gospelkören.
18    5 i Påsk
11 Högmässa med konfirmation, AB/AD. Gospelkören.
18 Vårcafé i församlingshemmet, LN. Kyrkokören och Corales.
25    Bönsöndagen
11 Högmässa, Kontraktsprost Alf Johansson, AB m fl.
Kören utan namn.
Kyrklunch med visitationsstämma.
29    Kristi Himmelfärds dag
11 Högmässa, HE.
Kyrkokören, brassensemble,
trumpetmusik från kyrktornet
15 min innan mässan.
Kyrkkaffe i församlingshemmet.

Juni
1    Sön f Pingst
10 Högmässa, AB.

 

 

KRISTDALA KYRKA

 

KRISTDALA KYRKA

Mars
30    Midfastosöndagen
11 Ekumenisk gudstjänst med bibelutdelning, HE m fl.
Intervallen.

April
2    Onsdag
19 Ekumeniskt bibelsamtal i
Missionshuset.
6    5 i Fastan
11 Högmässa, AD.
13    Palmsöndag
11 Högmässa, HE.
Kyrkokören och Octava,
Hans Ersson: Trumpet.
Kyrklunch i församlingshemmet, anmälan till församlingsexpeditionen 0491-105 79.
14    Måndag
19 Passionsandakt, HE.
15    Tisdag
19 Passionsandakt, AD.
16    Onsdag
19 Passionsandakt, HE.
17    Skärtorsdag
19 Skärtorsdagsmässa, HE.
18    Långfredag
12 Långfredagsgudstjänst, HE.
Solosång.
20    Påskdagen
11 Högmässa, HE.
Samtliga körer, Hans Ersson:
Trumpet.
Kaffe och påskbakelse i
vapenhuset.
21    Annandag påsk
Se Döderhult.
27    2 i Påsk
18 Musikgudstjänst i vårens
tecken, HE.
Kyrkokören, Kristdala- och Vena manskör, Octava och Intervallen.

Maj
4    3 i Påsk
18 Högmässa, AD.
Sång av Isabelle Hedlund.
11    4 i Påsk
Högmässa med konfirmation, HE.
Kyrkokören.
18    5 i Påsk
11 Högmässa, HE.
Octava och Intervallen.
25    Bönsöndagen
Sammalyst till Döderhult.
29    Kristi himmelsfärds dag
9 Gudstjänst i Hembygdsgården, HE.
Hans Ersson: Trumpet.

Juni
1    Söndagen före Pingst
10 Högmässa, AD.

 

BOCKARA KYRKA

 

BOCKARA KYRKA

Mars
30     Midfasto
Se Döderhult.

April
6     5 i Fastan
10 Högmässa, AB.
13    Palmsöndagen
10 Högmässa, LN
17    Skärtorsdag
19 Skärtorsdagsmässa, AD
18    Långfredag
11 Ekumenisk Långfredagsgudstjänst i Missionshuset Korsvägen, Torbjörn Helmner m fl.
20    Påskdagen
9 (Obs tiden) Ekumenisk Högmässa, AD m fl.
Ekumenisk kör.
Kyrkokören.
21    Annandag Påsk
Se Döderhult.
27    2 i Påsk
Se Döderhult.

Maj
4     3 i Påsk
10 Högmässa, AD.
11    4 i Påsk
10 Högmässa, AD.
18    5 i Påsk
18 Gudstjänst, HE.
25    Bönsöndagen
Se Döderhult.
29    Kristi Himmelsfärds dag
Se Döderhult.

Juni
1    Söndag före Pingst
18 Högmässa, AB.

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

 

PÅSKALLAVIKS KYRKA

Mars
30 Midfastosöndagen
16 Högmässa, HE.
Kyrkokören. Pajbuffé i
Kyrkans hus.
Kyrkskjuts från servicehuset
kl. 15.30.

April
13 Palmsöndag
16 Högmässa, HE.
Kören Intervallen från Kristdala.
18 Långfredag
15 Långfredagsgudstjänst, HE.
Solosång.
20 Påskdagen
16 Högmässa, HE.
Kyrkokören, Hans Ersson: Trumpet.
Kaffe och påsktårta.
Kyrkskjuts från servicehuset 15.30.

Maj
4 3 i Påsktid
16 Vårkonsert i Strandagården, AB.
Kyrkokören, solister och instrumentalister.
Servering.
11 4 i Påsktid
16 Gudstjänst, AD.
Solosång: Johannes Friberg.
25 Bönsöndagen
Sammanlyst till Döderhult.

 

FÖRKORTNINGAR
AB = Kyrkoherde Anders Byström
AD = Komminister Anders Duvlund
HE = Komminister Håkan Englund
JkJ = Komminister Joakim Johansson
LN = Prosten Leif Norrgård
AA = Kh Em Arnold Arvidsson